Voivatko Suomi ja Ruotsi auttaa EU:n talouksien hiilestä poistamisessa? | Liiketoiminta | Talous- ja rahoitusuutisia Saksan näkökulmasta | D.W.

Euroopan unioni haluaa vähentää riippuvuuttaan venäläisistä fossiilisista polttoaineista ja nopeuttaa samalla hiilidioksidipäästöjään. Metalleilla ja kriittisillä raaka-aineilla tulee olemaan keskeinen rooli. Mineraaleja, erityisesti litiumia, tarvitaan eniten puhtaaseen energiateknologiaan. Kaivostoiminta keskittyy Aasiaan, Oseaniaan ja Etelä-Amerikkaan.

Tällä hetkellä Naton jäsenyyttä hakevilla kahdella Euroopan maalla Suomella ja Ruotsilla on pitkät kaivosperinteet ja ne voisivat auttaa ratkaisemaan EU:n vajetta, mutta kysymysmerkkejä on edelleen.

“Olemme EU:n tärkeimmät kaivosmaat. Ruotsi yksin tuottaa yli 90 % kaikesta EU:ssa tuotetusta rautamalmista, Ruotsin kaivos-, mineraali- ja metallituottajien liiton (Svemin) toimitusjohtaja Maria Suner kertoi DW:lle. Se on kuitenkin vain hieman yli neljännes siitä, mitä blokki tarvitsee, mikä tarkoittaa, että EU:n on edelleen tuotava 70 prosenttia rautamalmistaan, hän lisäsi.

Myös Suomi ja Ruotsi jakavat mineraalirikkaan Fennoskandian kallioperän. Sunerin mukaan Skandinavian ja Kuolan niemimaan alla oleva kiinteä kivi pystyy tarjoamaan kaiken, mikä on EU:n kriittisten raaka-aineiden listalla.

Euroopan komissio laati luettelon kriittisistä raaka-aineista (CRM) vuonna 2011. Taloudellinen arvo ja toimitusriski ovat kaksi kriteeriä materiaalien tärkeyden määrittämisessä. Lista pitenee.

EU:n riippuvuus kiinalaisista harvinaisista maametallimateriaaleista on valtava, mutta blokki ei voi tehdä asialle mitään lähitulevaisuudessa

Venäjä ja toimitusvarmuus

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on paras syy Suomelle ja Ruotsille hakea Naton jäsenyyttä ja luultavasti tehostaa kaivostoimintaa keskipitkällä aikavälillä.

Sveminin toimitusjohtaja sanoo, että keskittyminen kaivostoimintaan lisääntyi COVID-pandemian ja sitä seuranneiden toimitusketjun häiriöiden vuoksi, mutta enemmän sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Se on lisännyt kysynnän kasvua ja nostanut raaka-aineiden hinnat uudelle korkeudelle.

Kiina on suurin grafiitin ja harvinaisten maametallien tuottaja. Kansainvälisen energiajärjestön tietojen mukaan se jalostaa myös 87 % harvinaisista maametallista, 65 % koboltista, 58 % litiumia ja 35 % nikkelistä. Venäjä on maailman toiseksi tärkein maa nikkelin louhinnassa ja kolmanneksi tärkein maa koboltin louhinnassa.

“Jos Euroopassa kaivostoimintaa tuetaan enemmän, en näe sitä Venäjän vihollisuuksien seurauksena. Kyse on pikemminkin siitä, onko Eurooppa herännyt siihen, että sillä ei ole metallia”, toiminnanjohtaja Pekka Suomela Suomen Kaivosliitto (FinnMin), kertoi DW:lle.

Nykyiset esteet

Maakilpailu on aina ongelma Pohjoismaiden metsätalouden painopistealueilla. Monet ympäristönsuojelijat vastustavat kaivostoiminnan lisäämistä vedoten tarpeeseen suojella biologista monimuotoisuutta.

Maaliskuussa, kun Ruotsin hallitus salli Skandinavian maan suurimman hyödyntämättömän rautamalmiesiintymän hyödyntämisen, ruotsalainen ilmastonsuojeluaktivisti Greta Thunberg ja Fridays for Future -liike sanoi, että Ruotsi “käy sotaa luontoa vastaan”.

Suomi, Norja ja Ruotsi ovat Euroopan vähiten asuttuja maita, mikä voisi teoriassa olla plussaa kaivostoiminnalle. Siitä huolimatta monet harvaan asutut alueet ovat suojeltuja.

“Lähes puolet Ruotsin alueesta on poronhoitoaluetta saamelaisille, Euroopan ainoalle alkuperäiskansalle”, Suner sanoi. “Mutta kaivostoimintaan tarvittava alue on hyvin rajallinen ja tiedämme, kuinka vaikutukset voidaan minimoida.”

Outo aikaraja

EU:ssa voi kestää jopa 25 vuotta malminetsintävaiheesta kaupallisen louhinnan aloittamiseen. Svemin on ehdottanut 27 uudistusta, mukaan lukien lupamenettelyjen lyhentäminen. Huolet keskipitkän aikavälin ympäristövaikutuksista ovat usein ristiriidassa pitkän aikavälin hiilidioksidipäästöjen vähentämistoimien kanssa.

EU:n jäsenvaltiot vastaavat kaivoslainsäädännöstä, kun taas Bryssel käsittelee terveyteen, veden ja maankäyttöön liittyviä näkökohtia.

Nykyinen geopoliittinen tilanne saattaa lisätä yhteiskunnallista hyväksyntää, mutta varovaisuutta tarvitaan. Suomelan mukaan Euroopan unionin tulee varoa painostamasta liikaa yksittäistä maata välttääkseen paikallista vastarintaa, joka voisi helposti muuttaa yleistä mielipidettä.

Toinen mahdollinen tulevaisuuden este liittyy energian hintaan. Ne ovat edelleen melko maltillisia Pohjois-Ruotsissa ja Suomessa, selvästi alle Keski-Euroopan tason. Kaivostoiminnan lisääntyminen edellyttää kuitenkin johdonmukaisia ​​investointeja energiaomaisuuteen.

“Mineraali- ja kaivossektori suunnittelee sähkön käytön kymmenkertaistamista vuoteen 2050 mennessä”, Suner kommentoi. “Lisäksi meillä on muita projekteja akkutuotantoon ja fossiilivapaaseen teräksen valmistukseen. Sellaiset projektit eivät kuulu nykyisen Ruotsin sähköntuotannon piiriin.”

Ympäristöaktivistit kokoontuvat lähelle ehdotetun rautakaivoksen sijaintia Jokkmokkissa, Ruotsissa (2013)

Uusia kaivoshankkeita vastustavat usein paikalliset ja ympäristöaktivistit Ruotsissa ja Suomessa

Naapurivaltiot

Toinen Venäjän naapurimaa Viro on aktiivinen cleantech-toimitusketjussa ja isännöi Euroopan ainoaa kaupallista harvinaisten maametallien käsittelylaitosta. Laitoksen omistaa torontolainen harvinaisten maametallien teknologiayritys Neo Performance Materials. Yhtiö käynnisti vuonna 2020 aloitteen harvinaisten maametallien raaka-aineen tarjonnan laajentamiseksi Suomenlahden lähellä sijaitsevaan Sillamäen käsittelylaitokseen.

Constantine Karayannopoulos, Neon toimitusjohtaja, kertoi DW:lle, että Ukrainan sota sai jalostusyritykset katsomaan lähemmin globaaleja toimitusketjujaan. “Neo ei ole poikkeus”, hän selitti ja muistutti, että sen toimittaja Kuolassa, Venäjän niemimaalla, oli ollut luotettava toimittaja yli 40 vuoden ajan.

“Geopoliittiset näkökohdat ovat aina tekijä, mutta ensisijainen tekijämme on edelleen asiakkaiden kysyntä”, Karayannopoulos sanoi.

Tällä hetkellä näyttää siltä, ​​että kysyntä kasvaa. European Association of Metals (Eurometaux) mukaan litiumin käyttö puhtaissa teknologioissa voi kasvaa huikeat 2 109 % vuoteen 2050 mennessä. Dysprosiumin, telluurin ja skandiumin kysynnän odotetaan yli kaksinkertaistuvan seuraavien 30 vuoden aikana.

Leikkaus: Hardy Graupner

. Voivatko Suomi ja Ruotsi auttaa EU:n talouksien hiilestä poistamisessa? | Liiketoiminta | Talous- ja rahoitusuutisia Saksan näkökulmasta | D.W.
Source#Voivatko #Suomi #Ruotsi #auttaa #EUn #talouksien #hiilestä #poistamisessa #Liiketoiminta #Talous #rahoitusuutisia #Saksan #näkökulmasta

Leave a Comment