Wärtsilä avaa Sustainable Technology Hubin Suomeen – reNews

Wärtsilä Oyj Abp on avannut uuden teknologiakeskuksensa, kestävän teknologian keskusVaasassa, Suomessa.

Uusi keskus myötävaikuttaa pyrkimyksiin edistää meri- ja energiateollisuuden maailmanlaajuista hiilidioksidipäästöjen vähentämistä edistämällä innovaatioita, yhteistyötä ja vihreiden teknologioiden kehittämistä kestäviä polttoaineita ja digitaaliteknologiaa hyödyntäen.

Wärtsilä Oyj Abp:n toimitusjohtaja Håkan Agnevall sanoi:Nopeus, jolla meri- ja energiateollisuus etenee kohti hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteita, kiihtyy.

“Sustainable Technology Hub, (STH), maailman johtava tutkimuksen, innovaation, suunnittelun ja valmistuksen keskus, aloittaa Wärtsilän uuden aikakauden.

“Hyödyntämällä jo olemassa olevia innovatiivisia teknologioita voimme nopeuttaa kestävillä polttoaineilla toimivien tulevaisuudenkestävien moottoreiden kehitystä.

“Voimme nyt osoittaa, että hiilineutraali tulevaisuus on saavutettavissa.”

Kestävän kehityksen polttoaineiden, kuten vihreän vedyn, odotetaan vaikuttavan merkittävästi energiajärjestelmien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen kaikkialla maailmassa, ja vähähiilisen vedyn ennustetaan vastaavan 7 prosenttia maailmanlaajuisesta energian loppukysynnästä vuoteen 2050 mennessä.

Uusiutuvasta energiasta elektrolyysillä kehitetyt vihreät vetypohjaiset polttoaineet tarjoavat pitkäkestoista energian varastointia, joka toimii yhdessä uusiutuvan energian tuotannon ja lyhytkestoisen varastoinnin (kuten litiumioniakut) rinnalla luoden luotettavia ja täysin hiilidioksidittomia energiajärjestelmiä.

Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole kaupallisesti saatavilla moottoreita, jotka voisivat käyttää polttoainetta tehokkaasti, mikä saattaa vaarantaa globaalin nettonollatavoitteen, Wärtsilä sanoi.

Wärtsilän energiajohtaja Sushil Purohit sanoi:Smart Technology Hubilla on keskeinen rooli Wärtsilän vision toteuttamisessa 100 % uusiutuvan energian tulevaisuudesta.

“Jaettu tulevaisuutemme tällä planeetalla on riippuvainen siitä, että uusiutuvaa energiaa on saatavilla milloin tahansa päivällä tai yöllä, ja se on yksi perushaasteista, joihin teknologiakeskus pyrkii ratkaisemaan.

“Kehittämällä tulevaisuuden kestäviä moottoreita, jotka pystyvät toimimaan kestävillä polttoaineilla, kuten vedyllä, luomme perustan uusiutuvalle energialle 24/7 kaikkialla maailmassa.”

Wärtsilällä on jo hiilineutraaleilla polttoaineilla toimivia moottoreita.

Tänä vuonna yritys toi markkinoille W32-metanolimoottorinsa ja vuoden 2023 aikana on valmis ammoniakkikonsepti.

Vetykonseptin odotetaan olevan saatavilla vuonna 2025.

Uuden keskuksen rakentaminen julkistettiin vuonna 2018 ja sen kokonaisinvestointi on noin 250 miljoonaa euroa.

Siinä on moderni polttoainelaboratorio, joustava tekniikka ja moottorin testaustilat sekä huippuluokan tuotantojärjestelmä korkealla automaatiotasolla.

Keskus työllistää saman katon alla 1500 henkilöä, mikä tehostaa toimintaa ja pienentää logistiikan hiilijalanjälkeä. Keskuksessa on kehittyneet energian talteenottojärjestelmät, jotka mahdollistavat lämpöenergian omavaraisuuden.

Kestävien polttoaineiden laajenemisen myötä STH on kulmakivi yhtiön vuoden 2030 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiselle omassa toiminnassaan.

Wärtsilä avaa Sustainable Technology Hubin Suomeen – reNews
Source#Wärtsilä #avaa #Sustainable #Technology #Hubin #Suomeen #reNews

Leave a Comment