Ylen kysely: Enemmistö kansanedustajista kannattaa Covid-passia työpaikoille, suomalaispuolue vastustaa | Uutiset

Ylen kyselyyn vastasi 122 kansanedustajaa, joista 70 ilmoitti kannattavansa toimenpidettä ja 33 vastaan. Noin 19 kansanedustajaa ei halunnut paljastaa kantaansa.

Covid-passin voi tilata baarissa asiakkaalta, mutta ei työntekijältä. Kuva: Mikko Stig / Lehtikuva

Valtaosa suomalaisista kansanedustajista kannattaa Ylen lainsäätäjien tekemän tutkimuksen tulosten mukaan työnantajien oikeutta vaatia työntekijöitä näyttämään Covid-passit työpaikalla.

Nykyisen lainsäädännön mukaan baari tai ravintola voi pyytää asiakkaalta Covid-passia, mutta ei voi pyytää esimerkiksi tarjoilijalta sellaista, joka palvelee heitä.

Kansanterveysviranomainen THL toivoi, että Covid-passin laaja käyttö rohkaisisi enemmän ihmisiä rokottautumaan, ja hallitus on ilmoittanut, että asiasta keskustellaan työmarkkinajärjestöjen kanssa. Tänä vuonna konkreettisia päätöksiä ei kuitenkaan odoteta tekevän.

Ylen kyselyyn vastasi 122 kansanedustajaa, joista 70 ilmoitti kannattavansa toimenpidettä ja 33 vastaan. Noin 19 kansanedustajaa ei halunnut paljastaa kantaansa.

Tulokset osoittivat, että asia jakoi puolueet syvästi erityisesti oppositiopaikoissa.

Tärkeimmät oppositiopuolueet Kokoomuksen ja Suomen Puolue ovat asiassa vastakkain, ja NCP:n kansanedustajat sanovat, että työnantajien oikeus hakea Covid-passia olisi hyvä tapa pitää yritystoimintaa käynnissä. ja terveitä työntekijöitä.

Puolueen kansanedustajat vastustavat kuitenkin jyrkästi toimenpiteen mahdollista käyttöönottoa, ja vain yksi suomalainen vastaaja ilmoitti kannattavansa. Muut puolueen jäsenet sanoivat olevansa huolissaan siitä, että tällainen laki jakaisi työntekijät kahteen leiriin: rokotettuihin ja rokottamattomiin.

Vahvin tuki NCP:n kansanedustajista

Kaiken kaikkiaan vahvin tuki Covid-passin käytön laajentamiselle työpaikoille tuli NCP:ltä, ja puolueen jäsenet kysyivät, miksi hallitus lykkäsi passin käyttöönottoa keväällä 2021.

MP Ben zyskowicz (NCP) huomautti, että työnantajilla on vastuu työntekijöiden terveyden varmistamisesta.

“Kuinka työnantaja voi käsitellä tätä asiaa, jos hänellä ei ole oikeutta saada tietoa työntekijöiden rokotustilanteesta, eikä hänellä ole oikeutta hakea Covid-passia”, Zyskowicz sanoi.

Kannatus passin käytölle työpaikoilla oli laajaa myös hallituskoalitiokumppanin keskustan kansanedustajan kanssa. Hannu Hoskonen (Cen) sanoi, että Suomi voisi ottaa opikseen Italian esimerkistä.

“Kukaan ei halua Suomen sulkeutuvan uudelleen. Ihmiset tarvitsevat palveluita. En ymmärrä, miksi meidän pitää ottaa riski menettää elämä tai työpaikka”, Hoskonen sanoi.

Pääministerin johtaman sosiaalidemokraattisen puolueen joukossa Sanna marinSuurin osa kannatti ehdotusta, mutta joukossa oli myös epäilijöitä, jotka vetosivat huoleen työnantajien kasvavasta vallasta.

MP Niina malm (SDP) kertoi haluavansa ensin tietää, johtaisiko Covid-passin käyttöönotto työpaikoilla siihen, että työnantajalla olisi laajempi pääsy työntekijöiden terveystietoihin.

“Valmistautumisessa tulee ottaa huomioon työntekijän huolenaiheet. Tästä ei saa tulla työnantajalle mahdollisuutta kysyä juuri mitään terveyteen liittyvää”, Malm sanoi.

Työmarkkinajärjestöt ovat jakautuneet myös työpaikkojen Covid-passien kysymyksessä.

Suomen suurin ruumiillisten työntekijöiden liitto SAK on rinnastanut Covid-passin vaatimuksen pakollisiin rokotuksiin ja pyytänyt lisäselvitystä, kun taas hallintotyöntekijäliitto Akava ja työnantajia edustava Elinkeinoelämän keskusliitto EK kannattavat Covidia. kulkee. työpaikalla.

Vastustaako puolue jyrkästi?

Ylen kyselyyn vastanneiden Puoluelaisten mukaan Covid-rokotteet ovat vapaaehtoisia ja siksi myös passien pitäisi olla.

MP-ottelu saatavilla Juho Eerola Hän sanoi olevansa huolissaan lähetetyistä signaaleista, jos työnantaja saattaa alkaa vaatia työntekijöiltä työpaikalla Covid-passia.

“En kannata totalitarismia tai mitään osoitusta siitä. Lisäksi monet työpaikat jäävät ilman työntekijää”, hän sanoi.

Myös kristillisdemokraattinen oppositio oli huolissaan Covid-passin laajentamisesta työpaikoille puolueen presidentin kanssa. Sari essee ilmaisee epäilynsä siitä, olisiko tällainen toimenpide perustuslain mukainen.

“Covid-passilla työskentelyn rajoittaminen johtaa varmasti perustuslaillisiin ongelmiin”, Essayah sanoi.

Ylen kysely: Enemmistö kansanedustajista kannattaa Covid-passia työpaikoille, suomalaispuolue vastustaa | Uutiset

Source#Ylen #kysely #Enemmistö #kansanedustajista #kannattaa #Covidpassia #työpaikoille #suomalaispuolue #vastustaa #Uutiset

Leave a Comment