Ylen kysely: Venäjänkieliset suhtautuvat negatiivisemmin Suomen Nato-jäsenyyteen | Uutiset

Vaikka enemmistö vastusti Nato-jäsenyyttä, enemmistö vastasi myös, että he eivät pitäneet Suomen Nato-jäsenyyttä uhkana Venäjälle.

Kuva: Eetu-Mikko Pietarinen / Yle

Suomessa vakinaisesti asuvat venäjänkieliset suhtautuvat Suomen Nato-jäsenyyteen paljon negatiivisemmin kuin muuhun väestöön. Monet uskovat kuitenkin, että myönteisten suhteiden rakentaminen Venäjään on edelleen mahdollista Nato-jäsenyydestä huolimatta.

Taloustuktimus haastatteli Ylen puolesta 501 Suomessa vakinaisesti asuvaa venäjänkielistä henkilöä.

Huhti-toukokuussa tehdyn tutkimuksen mukaan 55 prosenttia Suomessa asuvista venäjänkielisistä vastusti Nato-jäsenyyttä ja vain 20 prosenttia kannatti sitä. Joka neljäs vastaaja ei osannut ottaa kantaa asiaan.

Haastateltuina oli Venäjän ja Suomen kaksoiskansalaisia, Venäjän kansalaisia, Suomen kansalaisia ​​sekä venäjäksi käyneiden maiden kansalaisia.

Suomessa asuvat venäläiset suhtautuivat jäsenyyteen kielteisimmin, 59 prosenttia vastusti Suomen liittymistä puolustusliittoon. Kaksoiskansalaisista 55 prosenttia vastusti liittoa ja 52 prosenttia venäjänkielisistä Suomen kansalaisista.

Nämä asenteet ovat selvästi negatiivisempia kuin muu väestö Suomessa. Suuren yleisön kannatus sotilaallistukselle nousi tänä vuonna nopeasti ja oli toukokuun alussa 76 prosenttia.

Edelleen luottaa tulevaan suhteeseen

Suomessa vakinaisesti asuvat venäjänkieliset uskovat edelleen, että hyviä suhteita Venäjään voidaan rakentaa ja ylläpitää myös Suomen Natoon liittymisen jälkeen. 44 prosenttia vastaajista uskoi, että hyvät suhteet Venäjän kanssa on edelleen mahdollista rakentaa, kun taas vain 30 prosenttia sanoi, ettei se olisi mahdollista. 26 prosenttia vastaajista ei osannut sanoa, olisiko se mahdollista vai ei.

Vastaajilta kysyttiin myös, onko heidän mielestään Ruotsin ja Suomen liittyminen Natoon vaarassa Venäjän turvallisuuden. Ainakin neljännes vastaajista piti sitä uhkana, mutta noin puolet oli eri mieltä ja alle neljäsosa ei osannut ilmaista kantaansa.

Suomessa asui vuoden 2020 lopussa 84 000 äidinkielenään venäjänkielistä henkilöä. Tilastokeskuksen mukaan vieraskielisiä oli yli 432 800 äidinkielenään, joista venäjä oli yleisin.

Kyselyn haastattelut tehtiin puhelimitse 25.4.-23.5. välisenä aikana, jolloin Suomen Nato-hakemusta virallistettiin. Tutkimuksen virhemarginaali oli noin neljä prosenttiyksikköä.

Ylen kysely: Venäjänkieliset suhtautuvat negatiivisemmin Suomen Nato-jäsenyyteen | Uutiset
Source#Ylen #kysely #Venäjänkieliset #suhtautuvat #negatiivisemmin #Suomen #Natojäsenyyteen #Uutiset

Leave a Comment